Wat is hypnotherapie

Wat is hypnotherapie? Een handig overzicht voor jou.

Wat is hypnotherapie? Een vraag die me (weliswaar steeds minder) vaak, gesteld wordt. Want iedereen is benieuwd wat hypnotherapie nou is, en waarom het wel iets met als een kip (zonder kop) op een podium lopen te maken heeft. Hypnotherapie bestaat uit twee onderdelen. Hypnose en therapie. Hypnose is zo breed dat daar geen officiele definitie van is. Ik gebruik altijd: Hypnose is het verhaal waarin je zelf gelooft. Daarnaast is het ook een staat van zijn. En therapie komt van het Latijnse woord "therapia", wat genezen en helen betekent. Ok vooruit, hypnose komt van het Griekse woord "hypnos", wat slaap betekent.

Feitelijk zou het dus betekenen: Het conditioneren van het brein richting slaap om te kunnen genezen en helen.

Lekker vaag dus ;-)

Wat is hypnotherapie in de praktijk?

Hypnotherapie is in de praktijk ook heel breed. Maar praktisch gezien brengt de hypnotherapeut de cliënt in een staat waarin hij zeer ontvankelijk is voor suggesties. Zie hier de koppeling met het op een podium lopen als kip (zonder kop). Doordat de hypnotherapeut het kritische brein omzeilt is (het onbewuste van) de cliënt in staat om de cliënt door zijn eigen probleem heen te laten werken. De hypnotherapeut doet dit met verschillende technieken, waarvan de regressie een van de bekendere is. Regressie is het teruggaan naar een eerder moment in je leven. Omdat daar het probleem is ontstaat is dat ook dé plek om het op te lossen.

Uiteindelijk bestaat je verleden ook alleen maar in het nu, dus kan het ook in het hier en nu opgelost worden.

Dus wat is hypnotherapie in de praktijk? De therapeut omzeilt, gebruikmakend van verschillende technieken, het bewuste brein. Hierdoor is het mogelijk om een ander verhaal te installeren in zijn systeem. Hierdoor heelt de cliënt zichzelf. Waarbij "verhaal" verwijst naar dat wat de cliënt zichzelf vertelt om het probleem in stand te houden. En dat het probleem in stand wordt gehouden is wel duidelijk, anders zou een cliënt niet op zoek gaan naar een therapeut.

Het ongewenste gedrag vervult een behoefte. De cliënt wil ander gedrag vertonen, maar wil wel dat die behoefte vervult blijft worden. Het gat daartussen los je op met hypnotherapie.

Wat doet hypnotherapie?

Zoals gezegd heelt en geneest therapie. Dat is dus ook het doel van hypnotherapie. Waarbij hypno verwijst naar de manier waarop. Zo kan hypnotherapie legio klachten genezen. Denk hierbij aan trauma's, laag zelfbeeld, onzekerheid, depressie, burn-out, maar ook allergieën, prikkelbare darm syndroom, (huid)uitslag, migraine, astma, hoge bloeddruk enzovoorts.

Hierbij ligt het eraan wat het doel van de hypnotherapie is. Gaat het meer om genezen, het fysieke aspect, of is het doel helen, het mentale aspect. Waarbij die twee natuurlijk gewoon één zijn.

Op de vraag "wat doet hypnotherapie?" zijn echt legio voorbeelden te noemen. Nog niet eens alles is onderzocht, maar inmiddels wordt het al wel in zeventig ziekenhuizen toegepast. Misschien is de betere vraag wat het niet doet? Eigenlijk alles wat fysiek, en dus zichtbaar, kapot is. Denk simpelweg aan een botbreuk. Hypnotherapie kan dan echter wel weer helpen in het genezingsproces. Op de vraag wat hypnotherapie doet is nog niet alles bekend. Maar we blijven ons inzetten om het in kaart te brengen!

Wat doet een hypnotherapeut?

Wat een hypnotherapeut doet kun je voor een deel al lezen in het kopje "wat is hypnotherapie?" Maar wat een goede hypnotherapeut echt doet is de wortel van je probleem eruit trekken. Veel therapie-vormen gaan aan de slag met de symptomen. Dat is niet wat een hypnotherapeut doet. Die richt zich op genezen en helen. En om dat voor elkaar te krijgen moet de kern worden aangepakt.

De hypnotherapeut gaat eerst in gesprek met de cliënt om echt tot die kern te komen. Het bewuste brein van de cliënt gaat de uitdaging aan om de hypnotherapeut af te leiden van het werkelijke probleem. Daarom gebruikt een hypnotherapeut verschillende technieken om het bewuste brein te omzeilen en daar te komen waar het probleem zit. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van het Milton model, Meta model en Chunken, Daarnaast heeft de hypnotherapeut de mogelijkheid om met de ADAK- en M-Point methodes te werken om conversationeel het probleem al op te lossen.

Feitelijk kun je dat al beschouwen als een hypnose. Of eigenlijk kom je daarmee uit je hypnose.

Wanneer het conversationeel niet is opgelost past de hypnotherapeut andere technieken toe en met name dus de regressie om de wortel van het probleem eruit te trekken. Regressie vindt regelmatig in hypnose met de ogen dicht plaats, echter kan dit ook conversationeel.

Hypnotherapie effectief?

De vraag of hypnotherapie effectief is wordt misschien wel het meeste gesteld. Het antwoord is volmondig JA. Waarom is hypnotherapie zo effectief? Omdat als je de wortel van het probleem eruit trekt alle symptomen die daarmee te maken hadden ook verdwijnen.

Ooit is er gedrag ontstaan doordat het onbewuste pijn wilde vermijden. Door dat gedrag zijn andere pijnen omzeilt. Door al dat omzeilen van die problemen is er een gestapeld nieuw gedrag. Allemaal ongezond en onhandig. Maar allemaal ontstaan door dat ene moment. Hypnotherapie is zo effectief omdat je helemaal teruggaat naar dat ene moment.

En als je dat verandert, veranderen alle situaties die met die ene situatie te maken hadden. Gewoon in je brein. Dat maakt hypnotherapie zeer effectief.

Wat kost hypnotherapie?

Om meteen met een dooddoener in huis te vallen. Wat kost het je om met je probleem te blijven lopen? Dat is eigenlijk de echte vraag die je jezelf moet stellen als je je afvraagt wat hypnotherapie kost. Want als je zeker weet dat je van je probleem afkomt, hoeveel heb je er dan wel niet voor over? Als je al jaren met die last rondloopt en je kan er vanaf komen, hoeveel is je dát dan waard?

Misschien wel veel meer dan je nu denkt, want misschien heb je al wel zoveel geprobeerd in de ggz bijvoorbeeld. Begrijpelijk natuurlijk. Dus wat kost het je is misschien een andere vraag dan dat het over geld gaat.

Wat een hypnotherapeut vraagt hangt heel erg af van de ervaring die de hypnotherapeut met zich meebrengt. Sommige therapeuten hebben een achtergrond in management functies, coaching en hypnose. Anderen hebben alleen de opleiding tot hypnotherapeut gedaan. Sommigen nemen bakken aan levenservaring mee, en anderen "komen net kijken."

Het gaat er met name om dat jij er vertrouwen in hebt dat je de juiste kiest. En voelt dat goed dan behaal je hoogstwaarschijnlijk resultaat. De bedragen liggen vaak tussen de 100 en de 400 euro per sessie. Met uitschieters naar wel 7500 euro. De vraag blijft of jij bijvoorbeeld 1000 euro over hebt om van je probleem af te zijn...

Wat is jouw leven je waard? Je hebt er maar één.